About

Bà Trần Thu Thủy

CEO

Thành viên sáng lập Mytour.vn và từng là tổng giám đốc và giám đốc điều hành tại Mytour.vn giai đoạn 2011 – 2018

Ông Nguyễn Tuấn Dũng

CMO

  •  Cổ đông sáng lập công ty CP Xhome Việt Nam, X’Luxury Design, Xcons, hiện tại là tổng giám đốc của Xhome Việt Nam.

Ông Tống Quang Hà

CTO

Đồng sáng lập và giám đốc công ty công nghệ SSI (Smartsi.vn)

Ông Phan Nam Thắng

IT Manager

Từng là Phó phòng kĩ thuật phụ trách các hệ thống mạng xã hội tại trung tâm Media – Tập đoàn viễn thông Viettel Telecom